Skip to Content

Blogs

Back

Món Rau bó xôi trộn dầu mè

Rau bó xôi trộn dầu mè

Rau bó xôi trộn dầu mè – Tuệ Lan

 

Rau bó xôi trộn dầu mè – Tuệ Lan

Rau bó xôi luộc, trộn một ít dầu mè và nước tương, rắc thêm chút mè rang vàng. Thế là măm măm thôi. Ăn vô tư, cả ký lô vẫn thấy ngon miệng.

Rau bó xôi lá xanh thẫm, rất nhiều vitamin các loại, nhiều nhất là vitamin A, C, E, K, B6… và nhiều chất xơ.

Ngoài ra còn có chứa nhiều sắt và calcium cùng một số khoáng chất khác.

Bổ sung đáng kể vitamin và khoáng chất, rất tốt cho người chay trường và người muốn giảm cân.

Chúc các bạn ăn chay ngon miệng.

Rau bó xôi trộn dầu mè
Rau bó xôi trộn dầu mè

Tuệ Lan ( Việt Nam ăn chay)

  •  

THAM KHẢO THÊM

http://www.libreriapapiros.com/portal/web/wikiviet

https://linkhay.com/blog/525129/nhung-kinh-nghiem-

https://ip.advisio.pro/web/thaiphongemail/home/-/b

http://www.getx.com.tw/web/wikiviet/home/-/blogs/1

https://mcc.imtrac.in/web/wikiviet/home/-/blogs/ca

http://ayudas.invemar.org.co/web/wikiviet/home/-/b

http://portal.nurse.cmu.ac.th/computer/Lists/Surve

http://portal.nurse.cmu.ac.th/computer/Lists/Surve

https://tuliem03.violet.vn/entry/cay-co-muc-135865

https://tuliem03.violet.vn/entry/cay-cho-de-rang-c

https://mcc.imtrac.in/web/wikiviet/home/-/blogs/ca

https://mcc.imtrac.in/web/wikiviet/home/-/blogs/mo

https://mcc.imtrac.in/web/wikiviet/home/-/blogs/mo

https://mcc.imtrac.in/web/wikiviet/home/-/blogs/mo

https://mcc.imtrac.in/web/wikiviet/home/-/blogs/ki

https://mcc.imtrac.in/web/wikiviet/home/-/blogs/ki

https://mcc.imtrac.in/web/wikiviet/home/-/blogs/ca

https://mcc.imtrac.in/web/wikiviet/home/-/blogs/nh

http://pras.ambiente.gob.ec/en/web/phongthai2/home

http://pras.ambiente.gob.ec/en/web/phongthai2/home

http://pras.ambiente.gob.ec/en/web/phongthai2/home

http://pras.ambiente.gob.ec/en/web/phongthai2/home

http://pras.ambiente.gob.ec/en/web/phongthai2/home

http://www.poloculturale.provincia.caserta.it/web/

http://www.poloculturale.provincia.caserta.it/web/

http://www.poloculturale.provincia.caserta.it/web/

http://www.poloculturale.provincia.caserta.it/web/

http://www.poloculturale.provincia.caserta.it/web/

http://www.poloculturale.provincia.caserta.it/web/

http://www.sse-tuc.edu.gr/web/wikiviet/home/-/blog

http://www.sse-tuc.edu.gr/web/wikiviet/home/-/blog

http://www.sse-tuc.edu.gr/web/wikiviet/home/-/blog

https://www.edit-it.fr/web/wikiviet/home/-/blogs/m

https://www.edit-it.fr/web/wikiviet/home/-/blogs/r

https://www.edit-it.fr/web/wikiviet/home/-/blogs/k

http://museomakuriwa.invemar.org.co/web/wikiviet/h

http://museomakuriwa.invemar.org.co/web/wikiviet/h

http://museomakuriwa.invemar.org.co/web/wikiviet/h

https://liferay.enaikoon.de/web/wikiviet/home/-/bl

https://liferay.enaikoon.de/web/wikiviet/home/-/bl

https://liferay.enaikoon.de/web/wikiviet/home/-/bl

https://liferay.enaikoon.de/web/wikiviet/home/-/bl

https://liferay.enaikoon.de/web/wikiviet/home/-/bl

https://regagr3galati.ro/web/wikiviet/home/-/blogs

https://www.abruzzoairport.com/web/wikiviet/home/-

https://www.abruzzoairport.com/web/wikiviet/home/-

https://www.ideage.es/portal/web/bachkhoa/home/-/b

https://www.ideage.es/portal/web/bachkhoa/home/-/b

https://www.ideage.es/portal/web/bachkhoa/home/-/b

http://ear30.de:8080/web/bachkhoa/home/-/blogs/%C4

http://ear30.de:8080/web/bachkhoa/home/-/blogs/qua

http://ear30.de:8080/web/bachkhoa/home/-/blogs/kin

https://www.edili-cassa.re.it/web/bachkhoa/home/-/

https://www.edili-cassa.re.it/web/bachkhoa/home/-/

https://www.edili-cassa.re.it/web/bachkhoa/home/-/

https://www.edili-cassa.re.it/web/bachkhoa/home/-/

https://trangvangvietnam.org/thong-tin-website/tha

http://maps.vietbando.com/POI/vi/Poi/Index/56b9b6d

https://mobile.wattpad.com/user/tuliem03

https://note.com/thaiphong/

https://gnssn.iaea.org/main/SLS/Lists/2017%20Surve

http://www.libreriapapiros.com/portal/web/wikiviet

https://ip.advisio.pro/web/thaiphongemail/home/-/b

https://tuliem03.violet.vn/entry/file-vector-12-co

http://pras.ambiente.gob.ec/en/web/phongthai2/home

http://www.poloculturale.provincia.caserta.it/web/

https://www.edit-it.fr/web/wikiviet/home/-/blogs/b

http://museomakuriwa.invemar.org.co/web/wikiviet/h

https://liferay.enaikoon.de/web/wikiviet/home/-/bl

https://regagr3galati.ro/web/wikiviet/home/-/blogs

https://www.abruzzoairport.com/web/wikiviet/home/-

https://www.ideage.es/portal/web/bachkhoa/home/-/b

http://ear30.de:8080/web/bachkhoa/home/-/blogs/dow

Comments
No comments yet. Be the first.