Skip to Content

Blogs

Back

Bảo quản mật mía như thế nào

Hình mật mía Hình mật mía

 

Mật mía thường có hiện tượng sủi bọt, thay đổi theo thời tiết… Vì vậy việc bảo quản mật mía nên hết sức chú ý

Bảo quản

  • Mật mía nên đậy nắm kính tráng côn trùng
  • Mật mía nên để nơi thoáng mát
  • Tránh ánh sáng mặt trời
  • Có thể để trong ngăn mát ngăn đá tủ lạnh
mật mía
mật mía

Mật mía để được bao lâu:

  • Mật mía có thể để được từ 6 tháng đến 2 năm

Thân ái!

Tham khảo thêm:

https://oag.treasury.gov.za/RMF/Lists/Framework%20

https://ip.advisio.pro/web/thaiphongemail/home/-/b

http://www.getx.com.tw/web/wikiviet/home/-/blogs/1

https://mcc.imtrac.in/web/wikiviet/home/-/blogs/ba

http://www.redsea.gov.eg/taliano/Lists/Lista%20dei

https://congmuaban.vn/thuc-pham-an-uong/mat-mia.pr

https://tuliem03.violet.vn/entry/mat-mia-va-cong-d

https://www.lamchame.com/forum/threads/mat-mia-ban

http://pras.ambiente.gob.ec/en/web/phongthai2/home

http://www.poloculturale.provincia.caserta.it/web/

http://www.sse-tuc.edu.gr/web/wikiviet/home/-/blog

http://museomakuriwa.invemar.org.co/web/wikiviet/h

https://liferay.enaikoon.de/web/wikiviet/home/-/bl

https://www.abruzzoairport.com/web/wikiviet/home/-

https://regagr3galati.ro/web/wikiviet/home/-/blogs

https://www.ideage.es/portal/web/bachkhoa/home/-/b

http://ear30.de:8080/web/bachkhoa/home/-/blogs/cac

https://www.ritzclinic.com.tw/web/bachkhoa/home/-/

http://trasparenza.provincia.caserta.it:81/web/bac

https://www.edili-cassa.re.it/web/bachkhoa/home/-/

https://gnssn.iaea.org/main/SLS/Lists/2017%20Surve

Comments
No comments yet. Be the first.